• 17. Uluslararası İstanbul Ağız- Diş Sağlığı, Cihaz ve Malzemeleri Fuarı
  • 26-29 Mayıs 2022
Kalan Süre

Ağız ve diş sağlığı, genel sağlıktan ayrılamaz!


Yaşadığımız bir çok sistematik hastalığın özünde ağız ve diş hastalıkları yatmaktadır.


Ağız ve diş sağlığının bozulması, bireylerde kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları, diyabet, pnömoni, kronik solunum yolu hastalıkları, mide bağırsak hastalıkları, ortopedik hastalıklar, psikosomatik hastalıklar, gebelerde düşük doğum ağırlığı, ve erken doğum riskini artırıyor.


Bu nedenle Diş hekimleri ve genel Tıp doktorlarının arasında geliştirilmiş bir işbirliğine ihtiyaç vardır.


Diyabetin özünde ağız ve diş sağlığı sorunları yatar


Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI) yayınladıkları raporda kronik hastalıklardan her yıl 36 milyon insanın öldüğünü bildirmektedir.


Tedavi edilmeyen ve kan şekeri regulasyonu sağlanamayan diyabetlilerde kısa sürede ciddi organ hasarları meydana gelmektedir.


Diyabet de tüm dünyada toplumların sağlığını etkileyen ciddi kronik hastalıkların en önemlisidir.


Yapılan çalışmalar Tip 2 diyabetlilerin yüzde 80-100'ünde tip 1 diyabetlilerin ise önemli bölümünde ağız ve diş sağlığında sorunlar olduğunu göstermektedir.


Dişhekimlerine özellikle diyabetin kontrolü ve konusunda yaşam kalitesinin artırılmasında önemli görevler düşmektedir.


Dişhekimleri ağız muayeneasi sırasında diyabetin ağız bulgularını ve neden olduğu komplikasyonları değerlendirerek diyabetin erken tanısına yardımcı olabilirler.


Diyabet hastalarda gerek koruyucu önlemler gerekse ağız ve diş tedavileri diyabetin metobolik kontrolünü kolaylaştırır.


Diyabetik hastalardasistematik komplikasyonların yanı sıra ağız ve diş komplikasyonlarına da sıklaıkla rastalanmaktadır. Her diyabetli hasta mutlaka ağız ve diş sağlığı ile ağzıdaki bu olası komplikasyonlar açısından değerlendşrşlmelidir


Kanser ve ağız diş sağlığı


Son yıllarda kanser olgularında ciddi artışlar gözükmektedir. Bir çok kanser türünün bazı önlemlerle engellenmesi mümkündür.


Ağız kanserleri de diş hekimleri tarafından kolaylıkla erken safhada saptanabilen kanser türlerindendir.


Genel ve ağız sağlığımız için her 6 ayda bir diş hekimine gidilmesi gerekir.


Dişhekimlerinin hastaları kanser risk faktörleri konusunda bilgilendirmesi, sigara ve aşırı alkol kullanımının bırakılması konusunda motive etmeleri gerekir.


Kanser tedavisinin ağız içinde bir çok yan etkisi meydana gelebilir.


Kanser hastalarının tedavi öncesinde ve sonrasında ağız sağlıkları için dişhekimlerine ihtiyaçları vardır.