17. Uluslararası İstanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Malzemeleri Fuarı

8 - 11 Nisan

cnrexpo
8 Nisan Perşembe 2021
 

12.00 - 13.00

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Takip ve İzleme Eğitimi

 

Ürün Takip Sistemi Projesi vatandaş odaklı hizmetler sunan ve yüzbinlerce kullanıcılı bir e-devlet uygulamasıdır. Ülkemizde üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından, satılıp kullanıldığı yere ve hastaya kadar takip edilebilmesi için altyapı sağlayacak bi...

Detayları Gör
uye

13.30 - 14.15

Fiberglas Postların İndikasyon ve Kullanım Alanları

Non vital dişlerin restorasyonu komplike bir işlemdir. Bu işlem intra radicular postların sementasyonu seçildiğinde daha da zorlaşır. Bu sunumun hedefi, endodontik tedavi görmüş dişlerde, fiber postların çeşitli uygulamalarını göstermektir. Adhesiv sementasyon detayı mevcut bilimsel bilgilerle deste...

Detayları Gör
uye

14.15 - 15.00

Kemomekanik Çürük Uzaklaştırma… Geçmişten Günümüze

Diş çürüğü en eski ve en yaygın kronik hastalıklardan birisidir. Çürüğü uzaklaştırmak için kullanılan geleneksel yöntemlerde enfekte ve etkilenmiş dentinin ayırt edilememesi, ses ve vibrasyonun varlığı, özellikle çocuk hastalar için travmatik bir deneyim olması gibi dezavantajların elimine edilebilm...

Detayları Gör
uye

15.30 - 16.15

Kontrollü Şekillendirme; Sınırlı Sayıda Eğeler Kullanarak Kök Kanal Sisteminin Güvenli ve Uyumlu Şekillendirilmesi

Şekillendirme, kök kanal tedavisinin önemli bir aşamasıdır. Doğru uygulama için etkili bir derin temizlik ve kök kanalını uygun doldurma koşulu ile oluşur. Böylece hekimin endodontik tedavi hedeflerinde başarılı olmasını sağlar. Şekil...

Detayları Gör
uye

16.15 - 17.00

Klinik Pratiğinde MTA Uygulamaları

Diş hekimliği pratiğinde en çok uygulanan tedavilerden olan endodontik tedavilerde açık apeksli dişlerin tedavisi ve perforasyon gibi durumlar sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu sunumda, standart endodontik prosedürler ile çözemediğimiz durumları tek bir materyal ile nasıl çözebileceğimiz ayrıntılı

Detayları Gör
uye

17.30 - 18.15

Klinik Pratikte Sinüs Tabanı Ogmentasyon İşlemlerinde Dünden Bugüne Değişenler

Yaygın olarak “sinüs lifting operasyonu” olarak anılan maksiller sinüs tabanı ogmentasyonları belki de muayenehane şartlarında yapılan ogmentasyonlar arasında en sık yapılanı. Klasik tekniklerde yaşanan gelişmelerin yanı sıra, yaşanan teknolojik gelişmeler ve pratiğe eklenen tekniklerle ...

Detayları Gör
9 Nisan Cuma 2021
uye

10.30 - 11.15

Modern İmplantolojide Güncel Tedavi Planlamaları

Diş eksikliğinin rehabilitasyonunda implant destekli restorasyonlar ilk tedavi seçeneği olarak görülmektedir. Estetik ve fonksiyonel başarının sürdürülebilmesinde birçok faktör rol oynamaktadır. Bu sunumda implant tedavilerinde başarıyı etkileyen faktörler anlatılacak ve güncel tedavi planlamaları h...

Detayları Gör
uye

11.15 - 12.00

Üst Çene Sinüs Tabanı Yükseltmelerinde Risklerin Minimize Edilmesi

Posterior maksiller dişlerin kaybından sonra maksiller sinüsün pnömatizasyonu ile birlikte krestal kemik rezorpsiyonu sıklıkla görülür. Bu durum, dental implant uygulaması için yetersiz kemik dokusu bulunmasına yol açar. Atrofik posterior maksillaları yeniden yapılandırmak için günümüzde lateral ve ...

Detayları Gör
uye

12.30 - 13.15

Dental Volumetrik Tomografi (CBCT) Okumanın Püf Noktaları ve En Sık Yapılan Hatalar

Dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler Diş hekimliği alanında da yeni bakış açılarını zorunlu kılmıştır. Bu gelişmeler ışığında konvansiyonel tanı yöntemleri ve karar verme süreçleri hızla değişmektedir. İlk olarak maksillofasiyal alanda tanı amaçlı geliştirilen dental volumetrik tomografiler (...

Detayları Gör
uye

13.45 - 14.00

Vakalarla Diş Hekimliği Sempozyumu Açılış Konuşması

Vakalarla Diş Hekimliği Sempozyumu oturumlarının başlatılması ve Sempozyum Başkanı'nın açılış konuşması.

Detayları Gör

I.Oturum: Cerrahi 14.00 - 15.00

uye

14.00 - 14.15

Klinikte Oroantral Fistül Vakalarında Tedavi Yöntemleri

Oroantral ilişki oral cerrahide maksiller sinüs ile oral kavite arasında meydana gelen, sık karşılaşılan bir komplikasyondur. Bu açıklık tedavi edilmezse oroantral fistül oluşumuna ve maksiller sinüzit oluşumuna yol açabilir. Oroantral açıklıklar sıklıkla premolar ve molar diş çekimleri sonrasında ö...

Detayları Gör
uye

14.15 - 14.30

Klinikte Yapışık Dişeti Miktarının Arttırılması: SDG/MARF

Yapışık dişeti, gingival sağlığın korunmasında ve dişeti çekilmesinin önlenmesinde önemli role sahip olan bir dokudur. Yapışık dişetinin yetersiz olduğu durumlarda hastalar plak kontrolü sağlamakta güçlük çekebilir, diş ve/veya restorasyon marjinlerinde enflamasyon görülebilir ve estetik problemler ...

Detayları Gör
uye

14.30 - 14.45

Konfirmasyon Aşamasında

İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi AD.

Detayları Gör

Cerrahi Oturum Kapanışı, Soru ve Cevaplar 14.45 - 15.00

II. Oturum: Protez 15.30 - 16.30

uye

15.30 - 15.45

Eğimli İmplant Sistemlerinde Alternatif Altyapı Çözümleri

Eğimli implant yerleştirilmesi anatomik kısıtlamaların olduğu durumlarda ileri kemik augmentasyonuna alternatif olarak kullanılabilecek etkinliği ve başarısı kanıtlanmış sistemlerdir. All on 4 ve zigoma implant konseptlerinde kullanılan eğimli implantlar tam dişsiz hastalara daha kısa sürede dişli ç...

Detayları Gör
uye

15.45 - 16.00

İmplant Protezlerde Vida Gevşemesi: Neden? Nasıl?

Günümüz diş hekimliğinde implant protezler, dental tedavilerin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Ancak implant tedavisinin yaygınlaşmasıyla görülen komplikasyonlar da aynı oranda artmaktadır. Komplikasyonlar incelendiğinde en sık vida gevşemesi ve kırıkları ile karşılaşıldığını görmekteyiz. Hem sab...

Detayları Gör
uye

16.00 - 16.15

Üst Çene Tam Dişsiz Vakalarda Dijital Çözümler Yetersiz midir? (İntraoral Dijital Ölçü Sistemlerinin Karşılaştırılması)

Elektronik, dijital ve ileri seviye üretimsel teknolojilerin diş hekimliği alanına entegre olmasıyla birlikte protetik tedavilerde de dijitalizasyon önemli bir trend haline gelmiştir. Bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli üretim (CAD/CAM), 1980'lerden beri hayatımızda yer almaktadır...

Detayları Gör

Protez Oturumu Kapanışı, Soru ve Cevaplar 16.15 - 16.30

III. Oturum: Endodonti 17.00 - 18.00

uye

17.00 - 17.15

Büyük Periapikal Lezyonlu Dişlerin Cerrahi Olmayan Kök Kanal Tedavisi

Periapikal lezyonlar pulpa hastalığının sekeli olarak gelişir. Pulpal doku enfeksiyonu; çürük, anatomik malformasyon, travma, kimyasal ajanlar, mekanik iritasyonlar gibi doku nekrozuna neden olan birçok faktörün sonucu olarak ortaya çıkabilir. Periapikal lezyonlar genellikle rutin radyografik muayen...

Detayları Gör
uye

17.15 - 17.30

Konfirmasyon Aşamasında

Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Halen aynı fakültede özellikle endodontik materyaller, klinik endodonti, tek seansta kanal tedavileri ve retreatmentlar üzerine akademik faaliyetlerini yoğunlaştırmış olan akademisyenin ulusal ve uluslararası çeşitli yayınları bulunmaktadır.

Detayları Gör
uye

17.30 - 17.45

Çekim veya Endodontik Tedavi İkilemi Yaşanan Tek Diş Olgularına Endodontik Bakış

Diş hekimlerinin meslek hayatlarında karşılaştığı zor kararlardan biri, özellikle orta veya ileri derecede hasarlı dişlerin tedavi veya çekim kararıdır. Çalışmalar, hekimlerin kararlarının klinik deneyimlerine ve tedavinin karmaşıklığına dayandığını göstermiştir. Son zamanlarda dental implantların y...

Detayları Gör

Protez Oturumu Kapanışı, Soru ve Cevaplar 17.45 - 18.00

II. Gün Oturumları Sonu 18.00

10 Nisan Cumartesi 2021
uye

10.30 - 11.15

Bir Endodontistin Gözünden, Kanal Tedavisi Görmüş Dişlerin Restorasyonu Nasıl Olmalıdır?

Endodontik tedavinin son aşaması dişe uygun bir restorasyonun yapılmasıdır. Ancak unutulmamalıdır ki kanal tedavisi görmüş dişler yapısal olarak vital dişlerden farklıdır. Tedavi sırasında gelişen sert doku kaybı, renklenmeler ve dişin fiziksel özelliklerinde meydana gelen değişimler üst restorasyon...

Detayları Gör
uye

11.15 - 12.00

Maksillofasiyal Bölgenin Harmonisi için İskeletsel Cerrahi Yaklaşımlar

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği başkanıdır. Kafa Tabanı Derneğinde yönetim kurulu üyesidir. International Association of Oral and Maxillofacial Surgery, European Association of Cranio Maxillofacial Surgeons and International Collage of Maxillofacial Surgeons da Türkiye temsilciliği görevini yürütmektedir.

Detayları Gör
uye

12.30 - 13.30

Gülüş Tasarımının ABC'si: Align (Seviyele), Brighten (Beyazlat), Composite (Omnichroma)

Adeziv diş hekimliğinde materyal ve uygulamalardaki gelişmelere paralel olarak günümüzde ön dişlerde direkt kompozit restorasyonlar daha kolay bir şekilde, estetik, fonksiyonel ve aynı zamanda minimal invazif olarak yapılabilmektedir. Diş estetiğini doğal dişlere en yakın şekilde taklit edebilen est...

Detayları Gör
uye

14.30 - 15.15

Endodontide Başarıya Giden Yollar

Gelişen teknoloji ile birlikte endodontik tedaviler daha hızlı ve konforlu bir şekilde yapılabilmektedir. Bununla birlikte başarılı olabilmek için gerekli olan temel bilgiler değişmemektedir. Bu sunumda başarılı bir endodontik tedavi için gerekli olan temel bilgiler ile birlikte günümüzdeki yeni gel...

Detayları Gör
uye

15.15 - 16.00

İmplantüstü Protezlerde Multiabutment Kullanım Yerleri: Hibrid, Ti base, Bar, Vidalı

İmplant endikasyonu konulmadan önce dişsiz bölgeye uygulanabilecek protetik restorasyona karar verilmelidir. Ancak bu şekilde protetik restorasyonu taşıyacak implantlar doğru sayı ve konumda uygulanabilir. Ağzın durumu, implant sayısı, kapanış, resorbsiyon miktarı vb. faktörler yapılacak implantüstü...

Detayları Gör
uye

16.30 - 17.15

Diş Hekimliğinde Diod Lazer Uygulamaları

Bu konuşmada Lazer nedir, nasıl çalışır, biyolojik dokular ile etkileşimi, teknik parametreler, diş hekimliğinde kullanım alanlarına göre lazer türleri ve lazer seçerken dikkat edilmesi gerekenler, diyot lazerler ve diş hekimliğinde kulanım alanları, ağız hastalıklarındaki endikasyonları klinik vaka...

Detayları Gör

III. Gün Oturumları Sonu 17.15

11 Nisan Pazar 2021
uye

10.45 - 11.45

Diş Teknisyenliği Oturumları Açılış Töreni ve Konuşması & BDS ile Dijital Tam Protez Yapımı

Diş protez teknisyenliği oturumlarının başlatılması ve Sempozyum Başkanının açılış konuşması.

Detayları Gör
uye

11.45 - 12.30

Teleskoplar ve Hassas Tutucuların Püf Noktaları

13 yıl kendi diş laboratuvarı ve özel diş laboratuvarlarında çalıştı. 2013-2017 yılları arasında İstanbul Medipol Üniversitesi’nde Diş Protez Teknolojisi Programı’nda Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 2017 yılında Almanya’ya giden Sinan Akdemir, Hans-böckler-Berufskolleg schule Gymnasium master eğitimi almaya başladı. Aynı zamanda DO24 parix labor’da çalışmaktadır.

Detayları Gör
uye

13.00 - 13.45

Tam Seramiklerde Opasite ve Transparanlık

Dt. Bekerecioğlu, Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Eğitmen Diş Hekimi’dir. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGEV) bünyesinde eğitimler vermektedir.

Detayları Gör
uye

14.15 - 14.30

Yardımcı Personel Oturumları Açılış Töreni ve Konuşması

Yardımcı personel oturumlarının başlatılması ve Sempozyum Başkanının açılış konuşması.

Detayları Gör
uye

14.30 - 15.15

Koronavirüs ve Klinik Rutinlerimiz

Çeşitli kliniklerde ve kendi kliniğinde konsültan uzman ve Çene Cerrahisi Uzmanı olarak çalışmaya devam etmektedir.

Detayları Gör
uye

15.30 - 17.00

Çağdaş Dental Fotoğrafçılık: Ben Çektim Oldu (Mu)?

Günümüz diş hekimliği diğer tıp branşların da olduğu gibi tedavi etme sanatını başarıyla uygulayabilmek için teknolojiyi en üst seviyede her gün kendini yenileyerek kullanmaktadır. Başarının en önemli öğelerinden biri iletişimdir. İletişimin en önemli parçalarından biri de fotoğraftır. Neredeyse hep...

Detayları Gör